Få fakta, information och inspiration samt konkreta verktyg för att bemöta och mötas i en "dysfunktionell vardag"; och för att förbättra villkoren för de barn och unga som växer upp i densamma.

FÖR VEM:
Dig som möter eller har mött den dysfunktionella verkligheten i vardagen som yrkesverksam eller privatperson
Tillsammans delar vi med oss av egna erfarenheter;
* Av att leva i en dysfunktionell verklighet utifrån barn- och anhörigperspektiv. En vardag kantad av våld i nära relation, sexualbrott, alkoholmissbruk och medberoende.
* Av att på ett professionellt förhållningssätt bemöta och möta dem som lever i en denna vardag.

GÄSTFÖRELÄSARE:
Olof Risberg, leg. psykolog Pojkmottagningen
Varför just jag - Vad ett övergrepp kan innebära - är det mer än sexuella övergrepp - Vart går gränsen och hur vi kan skydda de utsatta; och vem är förövaren?

FÖRELÄSARE:
Henrietta Lysén, föreläsare, författare, coach och grundare av plattformen Vackra Maskrosbarn.
Vad innebär det att växa upp i en dysfunktionell vardag? Vart går gränsen för hur mycket som kan hända, och vad kan hända?
Maria Fälth, dipl. Stressterapeut, föreläsare och initiativtagare till Våga Tala.
#VågaTala - Vikten av att våga se, fråga och lyssna på barn och närstående. Den försvarslösa mamman & Hjälten i vardagen!

Plats: Stora Scenen, Kulturhuset tio14
Myntgatan 10, Falun
Tid: Dörrarna öppnar kl. 12.40
Föreläsning (inkl. fikapaus) 13.00-17:00
Pris: 250-350 SEK

Vid frågor kontakta oss via mejl till:
henrietta@lysens.se | att@vagatala.nu