Bryter tabun

Genom att våga tala bryter vi tystnaden och skammen, något vi behöver göra gemensamt.

Ökar medvetenheten

Att inte veta att man är utsatt förrän det är försent är en stor anledning till att många inte berättar för någon om övergreppen. Bristande kunskap hos vuxna gör även att de ej vågar fråga.

Hänvisar

Initiativet startades som en kampanj av personligt engagemang och hänvisar till auktoriserade och etablerade organisationer för hjälp, stöd och information.

Ett initiativ för att bryta tystnad och tabu kring sexualbrott, för att med en gemensam röst ändra den attityd som skapar tystnad. Vi ska gemensamt tala för den som behöver rösten och hänvisa dem som söker stöd och hjälp. Tillsammans suddar vi bort den påtvingade skammen.