“Inte en vanlig dag - det är bara början!”

En länsövergripande dag för modet att våga tala. En dag av utbildning för det långsiktiga målet att förändra attityden i bemötandet med sexualbrott och de utsatta.

Kunskap

För varje barn som är utsatt har vi minst lika många närstående vuxna. Många av dessa är i en position där de bemöter dessa barn och har möjlighet att med rätt verktyg vara de första att agera. Många gånger saknar de kunskap och vetskap som ger modet att våga ifrågasätta- våga tala om och med.

Medvetenhet

Även för de som redan har modet är medvetenheten och tecknen från de utsatta ofta svåra att tolka. Vi behöver öka medvetenheten om dessa; hur vi kan se bakom fasader och falsk trygghet hos utsatta är oerhört viktigt för att uppmärksamma signaler.

Gemenskap

Med enorm potential att förändra attityden runt tabun kring sexualbrott och utsatta är aktörer i våra kommuner, hälso- och sjukvård, frivillig organisationer, m.fl.; en värdefull grupp att engagera, inspirera och motivera till att gemensamt vara en övergripande positiv faktor i arbetet.

#VågaTala startades som en kampanj för alla att bryta tystnaden och tabun kring sexualbrott; offer som närstående. Att ta samtalsämnet till gemene mans middagsbord för att lyfta tyngden av den skam som gror inom, styr och tar över de drabbade. För att kunna erbjuda alla en plattform att hitta stöd för att nå en skam- och skuldfri atmosfär i frågan valde vi att skapa hemsidan VågaTala.nu. Där hänvisar vi till befintliga auktoriserade organ med personal som arbetar aktivt, på olika sätt, med sexualbrott. På hemsidan kan alla hitta vad de söker: organisationer för närstående, telefonlinjer, fakta och information samt samhörighet.