AKTIVITETER

Vi Ska Våga Tala är en länsövergripande dag för att utbilda, skapa medvetenhet och bringa till en gemensam
kraft för det långsiktiga målet att förändra attityden i bemötandet med sexualbrott och de utsatta. Arrangeras främst för den
målgrupp vi anser har störst inflytande i vårt arbete; landsting, kommuner, politiker och andra yrkesutövare.

DU ÄR VIKTIG! är en öppen föreläsning där vi med kunskap utifrån egen erfarenhet skapar och bjuder vi in till miljöer
för gemenskap och mod att våga tala om det svåra temat på ett lättsamt och naturligt sätt; för att bryta tabun som härjar kring ämnet idag.
Utifrån sin erfarenhet och kunskap får vi följa föreläsarna under deras resa och lyssna till deras story. De berättar ur ett
"offer & närstående-perspektiv" om hur det har varit och vad de gått igenom samt hur de har tagit sig vidare då
någon blivit utsatt för sexuella övergrepp i familjen.

TeenCamp är ett dagsläger för unga att reflektera över och studera värderingar. En plattform där
gemenskap, respekt och förståelse står i fokus. Vi arbetar med att stärka ungdomarna genom att ge dem verktyg inför vuxenlivet.
TeenCamp är en introduktion till befintliga forum och i samarrangemang med andra organisation erbjuder vi mentorskap för fortsatt utveckling
och arbete. Syftet är att deltagarna ska hitta och ta ansvar över sig själva och se sig som medskapare till samhället de lever i.

KOMMER SNART En online-utbildning och certifiering i olika versioner för att nå alla kategorier av vår
givna målgrupp. Ett verktyg för att årligen certifiera sin arbetsplats, den offentliga sektorn samt privatpersoner
och familjer. Utbildningen sker online och uppdateras löpande med fakta och information som är utbildande
och väsentlig för att nå vårt övergripande mål.