ETT SAMHÄLLE UTAN SEXUELLA ÖVERGREPP

Vår vision är ett samhälle utan sexuella övergrepp: där de inte döljs i tystnad bakom skam och tabu; en värld där barn äger rätten till sin kropp och vuxna ansvaret. Vi har en nollvision av sexualbrott- att ingen ska utsättas för övergrepp.

Vi skapar klimat
Vi skapar klimat där alla vågar prata om och bryta tystnad och tabun kring sexualbrott. Våga Tala skapar verktyg, material, plattformar, utbildningar samt sprider information och metodik till utsatta, närstående och yrkesverksamma som möter barn och unga. Vi skapar också forum för barn och unga att reflektera över och studera värderingar. Plattformar där gemenskap, respekt och förståelsen för rätten till sin kropp och att säga nej står i fokus.

För att möjliggöra
För att göra det möjligt för personer att gå från utanförskap till gemenskap, lära känna sin egen och andras integritet och öka förståelse för varandras olikheter. Att bidra med kunskap om och kring sexualbrott utifrån en holistisk syn och skifta attityden som råder idag.

Resultaten vi vill se
Intentionen är följande resultat:
- att läka som ung för leva ett helare liv som vuxen
- förebygga sexuell destruktivitet
- att färre brottsoffer ska begå självmord
- att våga tala om skammen och tabun kring sexualbrott överhuvudtaget
- att öka förståelse och medvetenhet hos ”vuxna/myndigheter” vad det innebär för både offer och
närstående att ha drabbats, och hur de kan bemöta och stötta på framgångsrikt sätt.