Om föreningen

Så här gick vi från att vara en kampanj på nätet till en förening som verkar nationellt för att bryta tystnad och tabu kring sexualbrott; hänvisar, utbildar och talar.
 • 2014

  Kampanjen #VågaTala startade

  Sommaren 2014 skapade syskonen Sebastian och Henrietta Lysén kampanjen #VågaTala. Med en video som spreds och sitt signatursmycke blev symbolen för kampanjen känd i hela Norden.

Signatursmycket

Med #VågaTala i en amulett fäst vid handknutna armband i läder spreds modet såväl på handleder som i med hashtagen i social media.
Tillsammans skapade vi under året en acceptans som var påtaglig och behovet visade sig vara enormt.

Trasdockans Pris 2014

För det personliga engagemang och effektiva arbete för att bryta tystnad och tabu kring sexualbrott
tilldelades initiativet Våga Tala det ärofyllda Trasdockans Pris av ATSUB.

Läs pressmeddelande som pdf.

 • 2015

  Kampanj till initiativ

  Med ambitionen att hänvisa till befintliga forum för stöd och hjälp skapades hemsidan för att samla och underlätta för alla utsatta, anhöriga och närstående att hitta information och fakta.

Se här vilka initiativ som finns.

 • 2016

  Föreningen bildas

  Med ökad efterfrågan om stöd, hjälp och kunskap, fler debatter och samtal om sexualbrott än tidigare kände vi av ett stort behov i Sverige. Vi ville skapa mer och nu med tre generationer av familjen involverad bildades föreningen Våga Tala.

Vi Ska Våga Tala

November 2016 arrangera den första länsövergripande temadagen "Vi Ska Våga Tala" i samarbete med Rädda Barnen Ost
och Länsstyrelsen Dalarna. En dag att bli återkommande många fler län inom snar framtid.

Se när kommande temadag är här.