Företag

Var förändringen: bli en Våga Tala Hjälte!
Engagera ditt företag och dina anställda med socialt ansvar, arbeta för en värld utan sexuella övergrepp.
Ett samarbete med Våga Tala bidrar till att stärka ditt företags varumärke och CSR (Corporate Social Responsibility)
vilket fördjupar dina relationer med medarbetare, kunder, leverantörer samt andra intressenter.